MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGOU DE VIDRERES A LA UNITAT U.A.9 (RIERÓ-SUD)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2008 / Vidreres

Fase [Avantprojecte] Client [Tulemont S.L.]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

La Modificació puntual del Pla General Metropolità que es proposa, pretén generar una

proposta d’una nova tipologia edificatòria més sostenible.  El propòsit és aconseguir una menor ocupació per tal de ser menys agressius amb el medi, aconseguint deixar lliure la major part de sòl possible.

 

També es pretén millorar el sistema d’espais lliures urbans en aquesta zona U.A.-9 amb un augment de cessió de sòl destinat a aquest ús. De la mateixa manera s’intenta tenir una millor estructuració de les places i jardins urbans d’aquest àmbit en relació a les de la resta del casc urbà.

 

Mitjançant el canvi de la tipologia edificatòria s’augmenta la densitat de l’àmbit, per tal de cedir una major part del sòl per a ús d’espai lliure públic i per una millora del sistema viari.  La modificació del sistema viari permet optimitzar els vials de trànsit rodat dins de l’àmbit i es produeixen accessos unitaris a l’aparcament soterrat.

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Modificació puntual PGOU Vidreres
Bibtic