ILLA D'EQUIPAMENTS ALI-BEI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2011 / Barcelona

Fase [Estudi] Client [Ajuntament de Barcelona]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Un cop duta a terme l’adequació de les rasants dels carrers de Marina i d’Ali-Bei per a condicions de continuïtat entre els dos carrers, cosa que converteix la seva intersecció en una cruïlla convencional de l’eixample Cerdà, fa possible aquesta intervenció. Aquesta és possible gràcies a la desaparició de la discontinuïtat de la trama, i al nou eix de vialitat del 22@ generat mitjançant l’adequació de dues rasants.

 

Mitjançant una escola bressol, un C.E.I.P. i un C.A.P.,  es dóna forma a aquesta nova illa d’equipaments. El carrer Ali-Bei conté una façana més alta i més uniforme, cosa que potencia encara més aquest nou eix generat a l’adequar les rasants dels carrers. Per altra banda, la zona que respon a la Meridiana, conté les pistes esportives, un programa molt menys rígid i que aporta més amplitud a aquesta part de la ciutat.

 

La cantonada queda desdibuixada pel fet de potenciar l’eix de Meridiana i per tal de donar-li façana. El gran porxo generat en cantonada conduiex a l’accés directe a les pistes esportives i a l’entrada dels equipaments.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Illa d'equipaments Ali-Bei
Bibtic