ESTUDIS D'ORDENACIÓ MERIDIANA SUD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2011 / Barcelona

Fase [Estudis] Client [Ajuntament de Barcelona, 22@]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

El projecte de Meridiana Sud, neix de la necessitat d’integrar el pas de les infraestructuras ferroviàries amb el pla de la ciutat.

Fins a mitjans del segle 20, la platja de vies estava descoberta seguint la traça de Merdiana, generant una barrera urbana que separava els dos costat de l’avinguda.

Actualment el traçat ferroviàri està cobert parcialment, i tot i haver millorat notablment la connectivitat, encara trobem espais massa fragmentats i amb un grau d’urbanitat deficient.

 

La proposta pretén donar un nou carácter a l’eix de Meridiana des de la plaça les Glòries fins al parc del Nord, amb la implantació de nous equipaments culturals, i sostre residencial que densifiquen i ordenin l’espai.

La voluntad ha sigut sempre la de solucionar la relació que s’estableix entre dos móns aparentment desvinculats, el del subsòl, i la superfície, la ciutat.

Es tracta, doncs, d’un projecte on les preexistències i les dificultats tècniques, generades per les mateixes infraestructuras, donen lloc a la proposta. Formalitzada en un continu de plans, que donen unitat i continuitat a l’espai.

 

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Estudis d'ordenació Meridiana Sud
Bibtic