PASSERA PEATONAL A LLEIDA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2000 / Lleida

Fase [Construït] Client [Ajuntament de Lleida]

Coautor amb Pere Joan Ravellat, Carme Ribas, Javier Rui-Wamba, Ingeniería Esteyco

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

La passarela vol ser simplement el víncle entre les dues riberes del riu Segre. Entesa més com a itinerari que com un lloc d’estança, pretén no esborrar mai la percepció d’estar suspès a una cota alta sobre el riu. Tot això ha comportat a dimensionar-la ajustadament per fer compatible el pas dels vianants i les bicicletes, i permetre el trànsit ocasional de vehícles de servei. Participa de la mateixa idea d’esforç de creuar tot el llit del riu amb dos únics pilars i sense cap altre element que alteri l’essència de pont entès com a itinerari.

L’arribada a la ciutat és molt diferent en cada banda del riu. Al marge dret, sobre el passeig consolidat, el recolzament de la pasarela pretén no altrerar substancialment l’entorn, sent la mateixa vorera la que s’aixeca per tal d’absorbir una petita diferència de cota provocada per la preservació de la secció hidràulica. Pel contrari, al marge esquerre, l’espai buit entre els Camps Elisis i el nou mur de la ribera permet ordenar una major embocadura del pont que es perllonga, i sense solució de continuitat, es transforma en la propia passarela.

És aquesta part del pont, ampliada en forma de ventall, la que es transforma en espai d’estança per la contemplació de la vista sobre la ciutat vella i la Seu (la catedral).

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Passera peatonal a Lleida
Bibtic