REMODELACIÓ DE LA PLAÇA PERE TORRENT

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2010 / Lloret de Mar

Fase [Executiu] Client [Ajuntament de Lloret de Mar]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

En el moment de concebre l’edifici de la “Casa de la cultura” un dels arguments principals fou el de la relació-fusió entre l’edificació i l’espai públic que l’envolta, i especialment hi dona front. Per aquest motiu aparegueren els cossos volats, les plantes baixes lliures, la continuitat de la urbanització a l’interior de l’edifici, el desbolament de la planta baixa,… En concret, el pati anglés de l’entrada significa un forat a la superficie de la plaça, que en el contacte amb l’edificació. estableix una relació força potent entre la plaça i l’edifici, permetent al que hauria de ser un soterrani, treure el cap a l’exterior i desdoblar el nivell de la plaça fins a incorporar-lo en la sala d’exposicions.

 

La possibilitat de dissenyar la plaça en aquest moment ens permet pendre com a preexistent l’edifici del socio-cultural i per tant incorporar-lo més fàcilment a la proposta.

 

L’objecte del projecte és la reforma integral de la Plaça Pere Torrent. Estem parlant d’un enclavament urbà dotat de tots els serveis bàsics fonamentals i de la preexistència, com a suport físic de gran part del projecte d’un aparcament soterrani. Podem afirmar, doncs, que el projecte es tracta d’un projecte d’urbanització complemenària de reforma de la Plaça existent. Es tracta d’aprofitar i potenciar la posició estratègica de la plaça, porta d’entrada al nucli antic i comercial de Lloret, i el seu tamany vora els 7000 m².

 

En el projecte s’intenta dotar l’espai existent de la urbanitat que es mereix, fragmentant la seva dimensió, i fent interactuar els fronts de façana existents amb els seus espais adjacents, però no en forma de carrer sinó de fronts laterals de la futura plaça.

A la plaça, es potencia també la creació d’espais identificables en la seva funció, la de l’espai públic col·lectiu (la plaça, el jardí urbà, el parc infantil, l’espai polivalent) i el gran porxo d’accés a l’edifici sociocultural. Aquest fet s’aconsegueix incorporant en el disseny urbà els elements de la idea de segell, d’imatge identificativa: les fulles del llorer.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Plaça Pere Torrent
Bibtic