RESIDÈNCIA GERIÀTRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2013 / Projecte de reforma i ampliació d’una residència geriàtrica a Santa coloma de Cervelló.

Santa Coloma de Cervelló (Baix Llobregat). Carrer Bosc de Joaquim Folguera, núm. 5

Fase (en Construcció) Client (Fergaix S.L.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Superfície construïda sota rasant: 317,71 m2 de projecte

Superfície construïda sobre rasant: 3060,57 m2 de projecte + 3180 m2 de planejament

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Es tracta del projecte de reforma i ampliació d’una residència geriàtrica que actualment disposa de 14 places i finalment comptarà amb 70. També es construirà un aparcament a l’aire lliure amb 15 places.
Podríem separar el projecte en 3 parts: l’edifici existent, l’ampliació i el nucli de comunicacions i unió. Actualment, l’edifici existent és una edificació aïllada de planta baixa i tres i una planta semisoterrani. Les actuacions que es duran a terme són l’enderroc de les plantes segona i tercera, la reforma i canvi de distribució interior i la construcció d’una nova coberta. L’ampliació és un edifici semi-soterrat de tres nivells. Des del carrer del bosc de Joaquim Folguera es veu únicament la coberta i des del camí de la Torre Salvana es veuen els tres nivells i es troba l’accés principal adaptat i a l’aparcament.

És una edificació aïllada, separada 7,4 m de la parcel·la amb que llinda al SE.
El nucli de comunicacions és un volum situat al costat de l’edifici existent i té la mateixa alçada. La seva funció és unir ambdós edificis (existent i ampliació).

La coberta de l’edifici d’ampliació serà transitable, ampliant l’espai lliure al voltant de l’edifici existent.

 

Programa Funcional:

L’edifici existent tindrà la zona administrativa, serveis comuns i serveis per personal.
A la planta baixa es trobarà consergeria, una sala d’estar, serveis higiènics i la zona administrativa amb diferents despatxos: direcció i administració, sala de reunions, despatx per a la treballadora social i la educadora social i per últim la sala de visites.
A la planta primera es situen els serveis comuns per als interns. Una petita sala d’espera, serveis higiènics, el despatx del metge, la farmaciola, la sala de fisioteràpia, la perruqueria i podologia i per últim una sala d’estar.
A la planta semisoterrani 1 es situen els serveis per al personal. Vestidors d’homes i dones per separat, una sala de descans, un menjador i varis magatzems.
La comunicació vertical de l’edifici, i unió de l’ampliació i l’edifici existent, es realitza mitjançant un nucli vertical format per l’escala i un ascensor adaptat que comunica totes les plantes, excepte la planta semisoterrani 3.
L’ampliació és un edifici amb forma d’ ” L”. En aquest edifici es troben totes les habitacions, els menjador i cuina, un petit tanatori i les instal·lacions i zona logística.
A la planta semisoterrani 3 es troba l’accés adaptat i l’aparcament en superfície. En aquesta planta hi trobem el tanatori, magatzems, bugaderia i totes les instal·lacions.
A la planta semisoterrani 2, a l’ala més allargada de la “L”, trobem 15 habitacions comunicades per un passadís en el que trobem diferents armaris i petits magatzems. A l’ala més curta es situa la cuina amb un petit magatzem de matèria primera i el menjador. És a l’extrem d’aquesta ala més curta on es troba el rebedor de l’accés principal adaptat.
A la planta semisoterrani 1 a les dues ales es troben habitacions amb un total de 20. En el punt d’unió de les dues ales trobem una sala d’estar. Els passadissos d’aquestes habitacions, com a la planta soterrani -2, també disposen d’armaris i petits magatzems.
A la coberta de l’ampliació es situen les màquines de climatització, les plaques solars i les xemeneies. La resta es destina a ús de terrassa per als interns i visitants.
Totes les habitacions son dobles i comparteixen serveis higiènics cada 2 habitacions. Excepcionalment hi ha tres habitacions dobles que comparteixen un mateix servei higiènic Les evacuacions de l’ampliació es realitzen mitjançat escales d’emergència que es situen una a la part central entre les dues ales i l’altra a l’extrem de l’ala més allargada, al costat de la mitgera amb el veí.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Residència Geriàtrica a Santa Coloma_REV 2013
Bibtic