REFORMA I AMPLIACIÓ DEL CELLER EL RELICARIO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007 / Lloret de Mar

Fase [Bàsic] Client [Macià S.A.]

Pressupost [248.959,71 €]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

El projecte es genera a partir de la necessitat de construir un edifici annex per allotjar la part de programa inexistent en l’edifici de l’Hotel Carolina per tal d’arribar a traslladar el Celler el Relicario al nou emplaçament. L’edifici annex substituirà una edificació existent d’una planta i no pot superar en superficie a l’anterior. La seva conexió amb l’edifici existent ha de ser per el mateix punt i amb la mateixa longitud d’unió. Aquest edifici annexe s’implanta a la part inferior de la parcela amb accés actualment per la cruïlla entre els carrers del Camí de les Cabres i de la Sènia del Barral. La conexió entre els dos nivells s’efectuarà a partir de la coberta transitable de la nova construcció que es troba a nivell del carrer de la Marina (la part superior).

 

L’accés de servei de la nova construcció s’origina en el punt d’unió entre l’existent i la nova construcció, deixant un espai de vestíbul que a l’hora conecta la cuina amb la sala menjador ja existent de l’hotel. L’edifici annexe de nova construcció no sobresortirà per sobre de la cota de carrer de la Marina amb la intenció de fer que la seva coberta sigui una prolongació de la terrassa ja existent (a reformar) i tenir un espai previ a les escales d’accés a la nova terrassa inferior del restaurant. Aquesta coberta se serveix d’unes jardineres per a adaptar-se al desnivell del carrer de la Sènia del Barral i per delimitar visualment els limits d’aquesta.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Reforma i ampliació Celler Relicario
Bibtic