NOU CENTRE DE CONTROL A TORRESPAÑA - RETEVISIÓN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2003 / Madrid

Fase [Executiu] Client [Retevisión y Audiovisual S.A.U]

Superfície [1.030,80 m2] Pressupost [2.455.327,66 €]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

L’edifici que es proposa s’ubica parcialment sota la rasant del carrer O’Donnell, essent la cota inferior de la solera de l’edifici a 3m per sota.

L’acondicionament de l’espai lliure mitjançant la modificació de la topografia actual creant una lleugera pendent, permet amagar l’edifici respecte el carrer, podent adoptar una solución de coberta ajardinada.

 

La proposta pretén, per una banda, incorporar l’edifici de manera que aquest no sigui perceptible des de l’exterior de les instal·lacions de TVE, i per altra banda, crear una façana mitjançant la pendent ascendent de la coberta al front de Torrespaña, cosa que asegura l’entrada de llum natural a l’accés principal i a l’interior del nou edifici (a la zona d’oficines). L’edifici té un segon accés en rampa que dóna accés directe a la zona de magatzem i sala técnica.

 

Tenint en compte l’assolellament del lloc, l’orientació de la façana asegura la máxima captació de la llum sense que els rajos del sol incideixin directament a l’interior, i que la zona de treball interior es vegi afectada per la projecció de l’ombra la torre.

A l’interior hi trobem la zona d’oficines, amb la recepció, despatxos, sales de reunions, instal·lacions de supervisió de control d’emissions, magatzems i sales tècniques.

 

La condició de soterrament de l’edifici fa possible que aquesta no projecti cap ombra sobre les edificacions i els espais públics del voltant.

La solució de coberta ajardinada, així com l’acondicionament de l’espai lliure com a zona ajardinada, permet, no només evitar ocasionar un impacte visual que pugui ser agressiu dins del paisatge urbà, sinó fomentar la valoració de l’estètica urbana i la millora de la imatge de la ciutat, contribuïnt a l’emfatització i al protagonisme de la fita que representa l’edifici emblemàtic de Torrespaña.

 

 

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Nou Centre de Control a Torrespaña
Bibtic