EL MERCAT DE SANT ANDREU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2015 / Barcelona

Fase [AvantProjecte] Client [Institut Municipal de Mercats de Barcelona]

superficie [ 3.185,73 m2]  presupost [ 3.753.083,83 € ]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

La coberta és un dels elements més importants de l’edifici.  Actualment la presencia del Mercat des dels balcons dels edificis del voltant és totalment desproporcionada, per tant la coberta del nou edifici s’ha dissenyat pensant en evitar la visió global de la peça des dels balcons dels veïns, generant unes subcobertes que empetiteixen les dimensions globals acostant-se més a les mides de la resta de cobertes de l’entorn. Aquest recurs permet al mateix temps amagar totes les màquines de climatització, i les sortides de fums, i fer la coberta menys agressiva al seu entorn.

 

Pel que fa a les quatre façanes, tenen un ritme vertical marcat per unes fusteries d’acer, adaptant-se a la verticalitat dels pilars de la plaça porxada on es troba l’edifici. Es marquen els accessos amb uns volums sortints, i aquests estan sempre enfrontats a les parades i no al passadissos, obligant ales persones a recórrer l’edifici, sense que es converteixi en un passatge. La façana és molt transparent, per reforçar la circulació perimetral i la permeabilitat entre l’edifici i el carrer.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Mercat de Sant Andreu
Bibtic