HOTEL MAR MENUDA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2007 / Tossa de Mar

Fase [Avantprojecte] Client [Leritrox]

Superfície [14.595,70 m2] Pressupost [15.625.000 €]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

La proposta es troba al nord-est del nucli urbà de Tossa de Mar, en un terreny força abrupte, amb forma de bancals. És una zona formada bàsicament per massa forestal però amb poca densitat de peus. La característica més important de la zona d’intervenció és que es troba molt propera al mar i des d’aquesta es pot gaudir d’una vista privilegiada.

 

La ubicació de l’hotel gaudeix d’una bona accessibilitat, ja que es preveu a la banda oest del sector, al límit amb el sòl urbà, i es col·loca a la zona on la vegetació es troba formant més clapes, per tal d’evitar un major impacte en la massa forestal.

 

La distribució del hotel compta amb diferents plantes col·locades aprofitant el pendent natural del  terreny. A més, per tal de minimitzar l’impacte paisatgístic, no s’opta per un únic edifici, sinó que aquest consta de diferents blocs amb alçades més reduides, que van responent al pendent del terreny. El fet d’escalonar l’edifici genera més façana, fet que s’aprofita per tal de poder gaudir de les bones vistes de la zona.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Hotel Mar Menuda
Bibtic