REFORMA I AMPLIACIÓ D'UN HOTEL A PINEDA DE MAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2014 / Pineda de Mar, Maresme

Fase [Avantprojecte] Client [JOSEP BASART MINAYA]

Superfície [2.315,94 m2] 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

L'objecte del projecte és, definir les característiques per a la reforma i ampliació d'un edifici existent dedicat a residència geriàtrica i la seva connexió amb un habitatge unifamiliar aïllat existent per a convertir-los en un complex hoteler, a Pineda de Mar a l'emplaçament descrit.

Es projecta un la reforma interior dels dos edificis existents, i l'ampliació de l'edifici destinat actualment a residència geriàtrica cap a l'interior del pati en forma de L.  

La façana adopta una tipologia d'obertures de proporció vertical, excepte la planta baixa, que està destinada a local comercial i ha de seguir els criteris dels aparadors. A les plantes superiors les obertures es resolen amb dues tipologies. Les habitacions i les cuines presenten una obertura del tipus balconera de dos batents, la proporció de la qual permet donar servei a una o dues habitacions, segons les necessitats de la planta.

A les sales s'ha optat per una combinació de tres batents en agrupació dos a un, fent baixar un brancal d'obra intermedi que facilita la proporció vertical de les obertures, i alhora dota d'una certa qualitat diferenciada (més llum i vistes) l'espai d'estar dels habitatges...

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Hotel a Pineda de Mar
Bibtic