HABITATGE UNIFAMILIAR A SANT ANTONI DE CALONGE

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007 / Sant Antoni de Calonge

Fase [Construït(renúncia)] Client [Promociones Damsel, S.L.]

Superfície [250,56 m2] Pressupost [202.302,81 €]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

La proposta neix condicionada per la greu afecció que suposa la presència de la línia de zona marítima terrestre com a límit de la parcel·la que obliga a recular la futura edificacio 20m respecte el front de la parcel·la, dues terceres parts de la seva fondària. Aquest fet determina la proposta i obliga a comprimir el programa en un únic volum que tracta d’evidenciar-se des del fons mirant de fer-se palesa mitjançant diferents obertures que intenten intensificar la relació visual de l’horitzó marítim i distreure l’escala de la intervenció que, ressolta en un únic material de façana reflectant, mira de guanyar la presència que d’entrada en enretirar-se ha perdut. La resta de la parcel·la, i un cop cedits els primers 6 metres que la llei fixa com a domini públic, acull enjardinament i una petita piscina. Els accessos a l’habitatge, tant a nivell peatonal com rodat, es produeixen des del carrer Marítim.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Habitatge unifamiliar a Calonge
Bibtic