HABITATGE UNIFAMILIAR A CABRILS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2007 / Cabrils

Fase [Executiu] Client [Fergaix S.L.]

Superfície [385,33 m2] Pressupost [346.220,19 €]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

La proposta neix condicionada per la topografia força accidentada que configura el solar i el fet normatiu d’haver de desenvolupar el programa en una sola planta. Aquests condicionants determinen la proposta i obliguen a desdoblar en dos nivells la planta baixa de l’edifici. Per tal d’intensificar la relació visual de l’horitzó marítim i abocar l’habitatge cap la zona de jardí, el primer nivell de planta baixa que acull la sala d'estar i la cuina, s’obre cap l’espai exterior articulant-se en tres volums. Les obertures s'orienten de manera que busquen les vistes cap el mar. La resta de la parcel·la acull enjardinament i una petita piscina d’uns 16 m².

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Habitatge unifamiliar a Cabrils
Bibtic