EDIFICI DE 9 HABITATGES A PALAMÓS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007 / Palamós

Fase [Bàsic] Client [Tulemont S.L.]

Superfície [657,31 m2] Pressupost [484.436,76 €]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

El projecte s'encabeix dins l'estructura antiga de carrer a Palamós. El volum construït, de PB+2 i altell, s'arramba a l'aliniació per fer façana i allibera un espai de pati de similars dimensions, amb aparcament soterrat. El programa consta de nou habitatges i un aparcament comunitari: un habitatge en planta baixa i terrassa, quatre en planta primera amb balcons, i quatre en planta segona amb altells. Exceptuant les obertures de la planta baixa, que es regeixen segons les necessitats d'accés peatonal o rodat a l’edifici, la façana adopta una tipologia d’obertures de proporció notablement vertical tipus balconera de dos panys, la qual permet donar servei a una habitació, segons conveniències de la planta. La composició en façana d’aquestes obertures segueix un ritme constant de panys massissos i obertures que busquen donar uniformitat total i sensillesa al projecte.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Edifici 9 habitatges a Palamós
Bibtic