EDIFICI DE 20 HABITATGES - EL RELICARIO

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2007 / Lloret de Mar

Fase [Bàsic] Client [Macià, S.A.]

Superfície [3.609,39 m2]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

El projecte recull un programa residencial de 20 habitatges, un local comercial i un aparcament soterrat de tres plantes. El volum construït fa front al carrer i deixa espai per a un pati interior. Aquest, a causa de l'aparcament, és elevat, fet que resol una entrada única i còmode tant per a l'accés rodat com per al peatonal. L'accés doncs apareix en forma de porxo interior i rep la llum zenital de la lluerna situada en línia amb la porta de tancament de l’aparcament.

 

La façana adopta una tipologia d’obertures de proporció vertical, exceptuant les de la planta baixa, destinada a local comercial. A les plantes superiors es resolen les obertures amb dues tipologies: a les habitacions els hi correspon una obertura tipus balconera d’un pany, la proporció de la qual permet donar servei a una habitació, segons conveniències de la planta, i als estars-menjadors-cuina una finestra balconera de doble pany. La composició en façana d’aquestes obertures segueix els criteris de verticalitat, alhora que en recorregut horitzontal estableixen tres ritmes que pretenen remarcar amb diferents colors tres franges verticals que miren de reproduir una estructura més pròpia d’edificis entre mitgeres amb crugies d’uns set metres.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Edifici 20 Habitatges el Relicario
Bibtic