CONJUNT D'EDIFICIS D'HABITATGE A GIRONA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2008 / Girona

Fase [Avantprojecte] Client [Promoserveis Damsel S.L.]

Superfície [5.287,46 m2]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

El conjunt està conformat per tres parelles de blocs i dues grans zones comunitàries en els espais d'entre els edificis. Aquesta disposició afavoreix l’execució per fases del conjunt i garanteix que tots els habitatges puguin gaudir de vistes agradables i atractives. El tractament de les plantes baixes a carrer ha estat molt estudiat: per evitar els habitatges engabiats donant façana a carrer en planta baixa i per dotar de representativitat els espais d’accés en els nuclis verticals dels habitatges, s’alliberen les plantes baixes i es converteixen en unes grans porxades que mostren l’enjardinament dels patis de llums convertits en petits jardins, sense dubte fet diferencial del conjunt.

 

La tipologia de l’habitatge és passant en tots els casos portant fins a l’extrem els requisits normatius que estableixen un mínim del 80% dels habitatges amb aquesta característica. Aquesta tipologia suposa en el seu desenvolupament convencional un nucli d’escala per a cada dos habitatges. Per tal d’evitar la profusió de nuclis verticals i el corresponent consum de sostre edificable habitual en aquesta tipologia, la proposta planteja encarar els blocs d’habitatges dos a dos i compartir uns nuclis d’escala centrals que donen accés a quatre habitatges en lloc dels dos habituals, amb el conseqüent estalvi de sostre i repercussió d’espais de circulació en relació al sostre edificat estrictament d’habitatge. 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Conjunt d'habitatges a Girona
Bibtic