DISSENY DE LA SENYALÈTICA DE LA CASA DE LA CULTURA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2011 / Lloret de Mar

Fase [Executiu] Client [Ajuntament de Lloret de Mar]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Si bé es cert que en la concepció original del conjunt edificatori de la “Casa de la Cultura” volíem fer explícita la convivència de programes diferents en cadascun dels volums aparents, en el cas de la senyalètica, el criteri ha estat tot el contrari. Hem optat, doncs, per la homogeneïtzació de la percepció de direccionalitat i la descripció de les diferents parts per tal de fer explicatiu la pertanyença de cada ús a un conjunt.

 

No hem volgut renunciar, però, a d’altres voluntats imprescindibles en la formalització del projecte, com ara el fet de difondre el límit entre els espais exteriors i interiors de l’edifici i molt especialment en aquells punts on tot i restar inclosos en l’edificació admeten ser percebuts com a petits distribuïdors urbans.

 

La resta d’elements, força més continguts, s’han concretat en l’utilització del cercle en diferents diàmetres amb el referents de les senyals de trànsit del carrer redimensionades i qualificades per a una utilització sòbria però eficaç en l’interior.

 

Els directoris es presenten seguint la pauta dels espais expositius contemporanis, on la netedat i la sensació de temporalitat encaixa amb la percepció d’espais polivalents que acullen els edificis, especialment la biblioteca com accés a sala d’exposicions, sala polivalent i pati d’activitats.

 

Hem volgut tenir presents els més petits, font d’inspiració d’elements vertebradors de la proposta arquitectònica, com ara la rampa de descens a la seva biblioteca. Per a ells hem pensat en una senyalització més propera a la seva visió que es convertís, gairebé, com en un joc de petits cercles enganxats a terra que els serveixi per tot jugant, orientar-se en un edifici que de ben segur els farà sentir un pel més petits del que realment són: espais grans... petits detalls.

 

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Senyalètica Casa de la Cultura
Bibtic