MOQUETA FLORAL

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2008 / Projecte dissenyat per a la Casa de la Cultura a Lloret de Mar

Fase [Execució] Client [Ajuntament de Lloret de Mar]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

El disseny de la moqueta destinat a la biblioteca del la Casa de la Cultura de Lloret reprodueix uns motius florals que mantenen un cert diàleg amb tot el conjunt de la Casa de la Cultura i la plaça Pere Torrent. El motiu de les fulles que trobem a la plaça, es reprodueix al sostre de  l’interior de la biblioteca infantil, i a la biblioteca d’adults el motiu s’hi reproduiria mitjançant la moqueta floral. Els diferents models de maqueta, alternant els colors en positiu i negatiu ajuden a crear diferents zones i a centralitzar punts de trobada.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Moqueta floral
Bibtic