FILMOTECA DE CATALUNYA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2005 / Barcelona

Fase [Concurs] Client [Institut Català de les Indústries culturals]

Daniel Mòdol, Pere Joan Ravellat i Carme Ribas

Projecte FINALISTA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

S‘ha tingut la clara voluntat de que la disposició de les sales constitueixi la singularitat de la Filmoteca sense haver de recórrer a mecanismes més epidèrmics, és per això que les sales de projecció no s’enterren. Aquesta disposició és doncs, la pròpia expressió de la Fimoteca i la seva secció (reconeixible tant des de l’interior com des de l’exterior) explicita el funcionament de l’edifici i de les seves parts. Sota les sales es troben tres nivells (biblioteca, banc d’imatges, sala de consultes, etc) que poden entendre’s com un sol espai a partir dels dobles i triples espais que els connecten. La disposició de les sales a la part superior reforça el caràcter unitari de l’espai i permet l’entrada de llum natural.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Filmoteca de Catalunya
Bibtic