NOU EQUIPAMENT CULTURAL DE LA RIERA DE GINJOLERS A ROSES

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2010 / Roses

Fase [Concurs] Client [Ajuntament de Roses]

Superfície [2.353,66 m2] Pressupost [3.500.000,00 €]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

La nostra proposta per al nou equipament cultural persegueix la idea de la construcció d'una cantonada clau en el teixit del seu nucli antic. Conscients de les característiques inherents al lloc, com ara el gra del teixit i la verticalitat de la riera cap el mar, el projecte tracta de mimetitzar el seu entorn, referint en la volumetria general les alçades reguladores de l'entorn. El cos sortint hem volgut referir-lo a l'alçada de PB+2, sense esgotar l'alçada fixada per el planejament, per tal de generar l'efecte de peça inserida en la cantonada de trobament dels dos carrers.

 

El material ceràmic de la façana exterior neix a la riera, es plega cap a l'interior de l'edifici i torna a aparèixer en el carreró del castell de la trinitat, construïnt, d'aquesta manera, la "contracantonada" en l'interior de l'edifici. Aquest recurs ens permet incorporar l'espai públic exterior cap a l'interior de l'edifici, fusionant tots dos espais i desdibuixant-ne els límits. La fusió exterior i interior, acompanya una segona intenció: la construcció d'una arquitectura pública intel·ligible com a tal. Per aquest fet els programes principals, aquells que necessiten de més espai, es col·loquen a la façana principal, en un volum diferenciat, que protegint-se de la llum de sud, vol que les activitats que es desenvolupen el seu interior esdevinguin la veritable façana a la riera de Ginjolers. Una de les decisions més importants ha estat apostar per la presència del pati interior, veritable mar ceràmic en 4 alçades.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Equipament cultural a Roses
Bibtic