EDIFICI POLICIAL A LLORET DE MAR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2010 / Lloret de Mar

Fase [Concurs] Client [Ajuntament de Lloret de Mar]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Treballar sobre una peça a col·locar a la porta geogràfica d'entrada al municipi des  de Vidreres confereix un valor força especial a les propostes. L'edificació ha de  resoldre varies escales i varies velocitats. D'una banda l'escala pròpia del programa  a desenvolupar, d'un altra l'associada al lloc on s'ubica, tant en relació al seu entorn  més inmediat, excepcionalment vegetal, com  a la percepció que els vehicles  d'entrada en el municipi en tinguin i per tant assocïin a la imatge pròpia del lloc.  Aquesta dualitat d'escales es reflecteix en la proposta que presentem. Hi podem  llegir molt clarament dos tipus de tractament: el sobri i elegant del acabat pla amb el  gravat de l'escut de Lloret de Mar que envolta tot l'edifici, i la doble pell ceràmica  formada per tubulars que configuren un bri-soleil en les zones de més impacte solar i  confereixen a l'edifici valors interessantíssims plens de matisos com ara:  la  permeabilitat visual, els reflexes propis, els dels vehicles al passar i el valor de la marca: la simbologia dels llorers

 

El programa de l'edifici és el reflex de la institució que representa i l'arquitectura hi ha  de donar forma de manera conseqüent. L'edifici organitza el programa seguint les instruccions dels plecs de recomanacions tècniques facilitades. També l'edifici entén les dues funcions: la de l'ordre i la de la representativitat. A nivell de tractament exterior de les façanes. La façana representativa embolica el volum funcional i en el seu punt de contacte genera el buit del doble espai d'entrada a l'edifici. En aquest  espai es resumeixen la sobrietat de l'establiment del programa amb el matís de la  representativitat envers el municipi: la policia local i la protecció civil.

 

La sobrietat de la imatge exterior amaga subtileses que combinen diferents graus i  tamanys. El volum del doble espai d'accés públic n'és una, però també les lluernes que  faciliten llum zenital a la planta de vestidors, els patis entre la tanca i l'edifici a la planta  baixa que matitzen el contacte entre zones de programa més delicat, com ara els  locutoris, amb l'exterior. 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Edifici policial a Lloret de Mar
Bibtic