CENTRE DE SERVEIS SOCIALS

I EQUIP D'ATENCIÓ A LA INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA AL CARRER ANGLESOLA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2010 / Barcelona

Fase [Concurs] Client [Ajuntament de Barcelona]

Pressupost [4.926.005,00 €]

6ª Posició

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

El programa del projecte es composa per un grup de serveis (CSS i EAIA), ubicats en les plantes de sòcol de l'edifici, i un grup de caire més privat (la llar residencial per a 24 persones), ubicat als dos volums ens forma de torres. El projecte ve regit per la complicada geometria triangular del solar, que planteja la necessitat d’un pati central que permeti ventilacions creuades a les dues primeres plantes i esdevingui escletxa de separació dels dos cossos emergents dels habitatges a implantar. La visió de les edificacions des del futur espai públic apareix fragmentada i permet associar la torre d’habitatges amb el front de façana del carrer Europa preexistent. La horitzontalitat del sòcol contrasta amb la visió llunyana del campanar de l’església de la plaça de la Concòrdia.

 

La imatge que li confereix la combinació de la ceràmica amb diferents geometries i combinacions ens permet establir continuïtats amb els plans de façana preexistents i acabar embolicant el solar amb una sola pell ceràmica que combinant-se amb una o dues fulles, amb més o menys perforacions i incrustacions de vidre estructural ens permet mantenir la privacitat necessària en les diferents dependències i no perdre la noció de l’espai exterior.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
EAIA Serveis Socials Anglesola
Bibtic