REFORMA I AMPLIACIÓ DEL MERCAT DE LA GUINEUETA - CONCURS

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2010 / Barcelona

Fase [Concurs] Client [Institut Municipal de Mercats de Barcelona]

Projecte GUANYADOR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

El projecte pretén recuperar i emfatitzar la imatge unitària de l’edifici que al llarg dels anys ha anat patint afegits de tota mena que l’han anat deformant. Proposem embolicar l’edifici actual amb una doble façana calada formada per peces hexagonals de gelosia ceràmica combinada amb parts massisses en el seu trobament amb el terra. Hexàgons ceràmics que de manera ordenada generen un continu més o menys opac en funció del programa i les necessitats posteriors. La proposta pretén la recuperació de la utilització d’una peça hexagonal que per agregació generi aquesta pell d’un sol color vermell lluent que deixi entreveure d’altres colors interiors.

 

La proposta també pretén donar més presència al mercat respecte el Passeig Valldaura avançant-ne la part frontal. Aquesta zona queda com un espai públic cobert amb l’ambient comercial urbà que hi conferiran les diferents peces que s’hi allotgen: el bar amb terrassa exterior, l’oficina de la seu bancària, el kiosk de premsa traslladat de la part posterior a la façana principal i el kiosk de flors reubicat respecte la seva posició actual.

 

A l’espai lateral a ponent s’hi ubiquen les botigues que actualment es troben en la planta inferior, donant al parc i a la seu del districte. D’aquesta manera conformaren un carrer comercial amb una secció més apropiada per els comerços ja existents a l’altra banda.

 

L’espai a llevant, actualment enjardinat amb forma atalussada s’especialitzarà, perllongant la plataforma actual del mercat. El mercat en aquest lateral es podria obrir gairebé en la seva totalitat cercant obrir l’oferta comercial al carrer i envaint parcialment l’espai exterior continu.

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Concurs Mercat de la Guineueta
Bibtic