CENTRE CÍVIC A SANT ANDREU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2011 / Barcelona

Fase [Concurs Bimsa] Client [Ajuntament de Barcelona]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Projecte d'un Centre Cívic i espai de gent gran al barri de Baró de Viver, a Sant Andreu.

L’edifici ha de respondre a dues funcions: La de la representativitat, en tant que es tracta d’un equipament de barri, i la de l’ordre del propi programa. La representativitat està vinculada directament a la percepció externa de l’edifici, els plans inclinats de les cobertes i els lluernaris.

La disposició en forma d’H, permet obrir els patis als carrers laterals, establint un sistema de control social de l’espai exterior que ajudi en el futur disseny de l’espai públic de la zona. La correcta gestió dels espais públics interiors es garanteix amb el programa d’horts urbans a l’espera de les possibles mutacions i creixements de les diferents naus que configuren el conjunt.
En el disseny del conjunt edificatori s’ha optimitzat les mides dels espais, i les circulacions s’han dimensionat per al possible del doblament del programa. S’ha disposat estratègicament el cos de serveis i el bar per a poder abastir la sala d’actes i el casal de manera simultània o alternativa. El sistema constructiu ràpid i en sec afegeix practicitat al fet de tractar-se d’una construcció en una sola planta, tant la fase primera com les ampliacions que puguin venir garantint que la seva implantació és compatible amb l’actual i no cal interrompre en cap cas l’activitat en el moment de l’ampliació.
La modulació total del projecte permet no només treballar amb panells prefabricats sinó en el seu reaprofitament i la seva recol·locació, ja sigui, per canvi de programa interior, com per la implantació de les possibles ampliacions. Evitem l’ocupació de la coberta per tal de minimitzar l’alçada amb volums innecessaris. En aquest sentit no hem volgut col·locar cap programa en aquest nivell. D’aquesta manera ens assegurem el control sobre el coronament de l’edifici i la imatge unitària del conjunt només trencada per Lluernaris “xivatos” d’activitat.

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Centre Cívic a Sant Andreu
Bibtic