CEIP CAN FABRA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2011 / Barcelona

Fase [Concurs] Client [Ajuntament de Barcelona]

6ena posició

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Entenem l’edifici com un mur sobri que es relaciona de manera empàtica amb les edificacions fabrils existents, de manera que creiem important la simplicitat de forma i molt especialment la del material. La parcel·la del concurs demana a les propostes entendre la intervenció en clau urbana: de forma tangencial des de el carrer de Segre i frontalment des de la Plaça de Can Fabra. En aquesta línia la nostra proposta hi dona resposta amb tres mecanismes: Establint la façana del carrer de Segre com la més compacte i urbana donant resposta a la vitalitat i urbanitat d’aquest carrer. L’accés a l’aparcament i a l’escola tenen lloc des d’aquest carrer. Organitzant l’edifici en L i disposant, per una banda, dels patis de jocs i pistes en dos nivells pels diferents cicles, i, per altra, d'un assoleig i il·luminació òptima de totes les dependències. Per últim, permetent la continuïtat visual des de l’exterior del recinte cap a les edificacions existents mitjançant la pròpia forma de la volumetria i el recurs de permeabilitat de les façanes en el seus testers. Aquest recurs es basa en la textura de la pell de façana, definida per peces ceràmiques que sobresurten de l'obra de fràbrica o la foraden en forma de gelosia, allà on la llum es fa necessària.

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
CEIP Can Fabra
Bibtic