CEIP BAILÉN

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2011 / Barcelona

Fase [Concurs] Client [Ajuntament de Barcelona]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

La parcel·la del concurs demana entendre la intervenció en clau urbana. La proposta arquitectònica ha de resoldre les dues principals maneres d’apropar-se a l’edifici, l’un de força tangencial des del carrer de Bailén, i l’altre frontalment des de la plaça John Lennon. En la proposta es dóna resposta a aquests factors mitjançant tres mecanismes:

1_Establir la façana del carrer de Bailén com la més compacte i urbana donant resposta al teixit de l’Eixample. L‘accés a l’aparcament i a l’escola es produeixen per aquest carrer.

 

2_Organitzar l’edifici cap al carrer de Quevedo i la Plaça John Lennon amb dos grans patis i una sèries d’aterrassaments en diferents plans que permet establi patis de jocs i pistes en tres nivells pels diferents cicles, i assoleig i il·luminació òptima de totes les dependències. L’accés a l’escola bressol es realitza des d’aquesta façana.

 

3_Garantir la continuïtat visual des del carrer de Bailén fins a connectar-lo amb la Plaça John Lennon mitjançant un passatge que té com a virtuts tenir una gran embocadura des de Bailén, ser descobert en gran part del seu recorregut i vincular alhora l’espai interior  de l’edifici amb l’exterior, convertint-se en una galeria.

 

L’edifici ha de respondre a també a la representativitat, ja que es tracta d’un equipament de barri, i a l’ordre que demana el programa.

 

La representativitat està vinculada directament amb la percepció visual externa de l’edifici. El tractament de les dues façanes respon a la situació limítrofa entre l’Eixample i el barri de Gràcia. En aquest sentit la proposta planteja un tractament diferencial entre la pell “exterior” al carrer Bailén, i la pell “interior” cap a la Plaça John Lennon.

 

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
CEIP Bailén
Bibtic