CENTRE D'EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA AL POBLE NOU

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2010 / Barcelona

Fase [Concurs] Client [Ajuntament de Barcelona, 22@]

3ª Posició

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

La parcel·la del concurs demana a les propostes entendre la intervenció en clau urbana, i la proposta arquitectònica ha de resoldre les dues principals maneres d'apropar-se a l'edifici. El projecte estableix, per una banda, la façana de la Rambla com la més representativa del conjunt, concentrant-hi els accessos principals dels diferents programes i convertint-se en el testimoni de l'activitat diària de l'edifici; i, per l'altre, garanteix la continuïtat visual de Sancho de Ávila a través de l'edifici fins a connectar-lo amb el carrer de Castella, evitant que l'edifici esdevingui barrera visual i vinculi alhora l'espai interior amb l'exterior. La percepció de l'edifici en diferents plans que es van succeint en la profunditat de la parcel·la ajuda a emfatitzar aquest mecanisme.

 

L'edifici ha de respondre a dues funcions: la de la representativitat i la de l'ordre del propi programa. En aquest sentit la proposta planteja un tractament diferenciat entre la pell exterior que l'embolica i la pell interior sobre la que es replega. La exterior és una pell continua ceràmica que embolica el conjunt de l'equipament semblant a una xarxa tèxtil. La singular utilització d'aquest material permet d'una banda dotar d'un valor més "objectual" de l'edfici, defugint la percepció domèstica del mateix i alhora tamisar les entrades de llum tant en diferents intensitats com en múltiples textures. La interior, donant protecció al pati de jocs, és un element composat amb xarxa de nylon, una al·legoria de la vegetació dels espais adjacents: la rambla i la plaça posterior.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
CEIP al Poble Nou
Bibtic