BIBLIOTECA A CALDES DE MALAVELLA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2010 / Caldes de Malavella

Fase [Concurs] Client [Ajuntament de Caldes de Malavella]

Superfície [1615,92 m2]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

El solar es troba prop de la carretera de Llagostera i en contacte amb un primer eixample sense acabar de consolidar. L'àmbit presenta dos fronts longitudinals absolutament diferents: un conjunt d'habitatges entre mitgeres força característic del poble en el carrer Girona, i la Plaça Amical Mathausen. El contorn de l'edifici estableix diferents llenguatges per dialogar-hi. De cara a la Plaça Amical Mathausen esdevé un front continu i sòlid, en canvi apareix com a un front enretirat respecte les cases del carrer Girona, traslladant l'espai públic de la plaça a l'altra banda de l'edifici.

Val la pena incidir en el paper predominant que ha tingut la llum en la proposta. Les envolvents de l'edifici s'han dissenyat per evitar la incidència de la llum solar sobre les estances de la biblioteca on s'hi desenvolupa la lectura o la consulta. L'edifici es tanca a sud i s'obre nord, i en el recorregut solar es va amagant sota la gran coberta que vola sobre el Carrer Girona. La llum rasant de tarda taca les parets del nucli d'escala reproduint les perforacions a façana. Els patis administren la llum rebotada des de la cota superior fins a les làmines d'aigua. L'aigua pot semblar un tòpic en aquest cas per l'estreta relació amb l'emplaçament del projecte. Aquest és un element definidor de l'espai públic simbòlic que hem volgut aplicar en aquest projecte per dimensionar el buit i evitar l'ús abusiu de tanques o perímetres durs sobre la proposta que vol esdevenir una fita en el nucli, una làmpara de lames metàliques que s'ilumina brillant sobre l'aigua estancada que esdevé barrera respecte la cota inferior de carrer Girona.

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Biblioteca a Caldes de Malavella
Bibtic