Daniel Mòdol urbanism + architecture & Gemma Serra, Segona posició al concurs de Ronda

2015 | Procés de les obres a Selva de Mar
Bibtic