2015 | Menció d'honor a la Proposta pel concurs de l'Escola Bressol-Biblioteca i Arxiu Històric a Concili de Trento, Barcelona.

lynk projecte

 

2015 | Procés de les obres a Selva de Mar
Bibtic