APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA

Data [07.11.2007]

Maria Dolors Pueyo i Bertran, Alcadessa de Santa Coloma de Cervelló

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

"En el Ple de l'Ajuntament de data 25 d'octubre d'enguany, entre d'altres, es van prendre els següents acords:

""Primer. - Acceptar la proposta de "Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l'Àmbit de l'Entorn del Bosc de Joaquim Folguera  de Santa Coloma de Cervelló", elaborat per Daniel Mòdol i Deltell, Arquitecte, i Elena Fort Cisneros, BRF Advocats, i GPM Consultors, en nom de la mercantil Fergaix SL.""

2018 COMENCEM LES OBRES DE LA SEGONA FASE DE LA RESIDENCIA GERIATRICA A SANTA COLOMA DE CERVELLÓ
Bibtic